Lidmaatschap aan- en afmelden

Aanmelden:
Mocht je besluiten lid te willen worden dan graag het aanmeldingsformulier (inclusief een pasfoto) inleveren bij of opsturen naar de ledenadministratie van B.C. Castricum .
Je kunt hier het aanmeldingsformulier downloaden, hierin staan ook de contributietarieven.
In het kader van de privacy wetgeving is het van belang dat je vooraf kennis neemt van onze  privacy verklaring AVG . Voor minderjarigen is, naast invulling van het aanmeldingsformulier, tevens invulling van de toestemmingsverklaring minderjarigen noodzakelijk. Als je lid wordt of op een andere wijze betrokken bent bij de club, conformeer je je aan de omgangs en gedragsregels van BC Castricum.

Kinderen uit gezinnen in Heemskerk, Castricum, Akersloot en Limmen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een vereniging, voor sportieve of culturele activiteiten, kunnen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur meedoen. Zie de informatie op deze pagina van teamsportservice kennemerland.

Afmelden:
Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Mocht je om wat voor reden dan ook je lidmaatschap op willen zeggen dan dien je dit, vóór 1 mei van het lopende seizoen, schriftelijk aan de ledenadministratie mede te delen. Graag horen wij wat de reden is van je opzegging.

Adres voor aan- en afmelden:

Email: ledenadministratie@bccastricum.nl

Of kom langs in de zaal op de maandagavond om je aanmeldingsformulier of je schriftelijke opzegging in te leveren.