Contributie

De contributie voor het seizoen 2021/2022 bedraagt:

 Jeugd (t/m 17 jaar):
Recreant          € 152,25

Volwassenen (vanaf 18 jaar):
Recreant           € 152,25

Bij aanmelding later in het seizoen wordt de contributie voor het resterende deel van het seizoen berekend.

Bestaande leden zijn op de hoogte gebracht van een eenmalige korting voor seizoen 2021/2022 i.v.m. de Corona maatregelen in seizoen 2020/2021.

Contributie wordt geïnd door onze penningmeester. Betaling van de contributie betekent dat u zich akkoord verklaart met het huishoudelijke reglement * van B.C. Castricum. Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij u vóór 1 mei schriftelijk opzegt bij de ledenadministratie.

Klik hier voor het inschrijfformulier en overige informatie over het lidmaatschap

*Klik hier voor de statuten en het huishoudelijk reglement.