Contributie

De contributie voor het seizoen 2023/2024 bedraagt:

 Jeugd (t/m 17 jaar):
Recreant          € 160,00

Volwassenen (vanaf 18 jaar):
Recreant           € 160,00

Bij aanmelding later in het seizoen wordt de contributie voor het resterende deel van het seizoen berekend.

Contributie wordt geïnd door onze penningmeester. Betaling van de contributie betekent dat jij je akkoord verklaart met het huishoudelijke reglement * van B.C. Castricum. Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij je vóór 1 mei schriftelijk opzegt bij de ledenadministratie.

Klik hier voor het inschrijfformulier en overige informatie over het lidmaatschap

*Klik hier voor de statuten en het huishoudelijk reglement.