Contributie

De contributie voor het seizoen 2023/2024 bedraagt:

 Jeugd (t/m 17 jaar):
Recreant          € 160,00  (*)

Volwassenen (vanaf 18 jaar):
Recreant           € 160,00

Bij aanmelding later in het seizoen wordt de contributie voor het resterende deel van het seizoen berekend.

Contributie wordt geïnd door onze penningmeester. Betaling van de contributie betekent dat jij je akkoord verklaart met het huishoudelijk reglement van B.C. Castricum. Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij je vóór 1 mei schriftelijk opzegt bij de ledenadministratie.

Klik hier voor het inschrijfformulier en overige informatie over het lidmaatschap

Klik hier voor de statuten en het huishoudelijk reglement.

*Kinderen uit gezinnen in Heemskerk, Castricum, Akersloot en Limmen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een vereniging, voor sportieve of culturele activiteiten, kunnen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur meedoen. Zie de informatie op deze pagina van teamsportservice kennemerland.