Contributie

De contributie voor het seizoen 2020/2021 bedraagt:

 Jeugd (t/m 17 jaar):
Recreant          € 152,25
Competitie      € 168,00

Volwassenen (vanaf 18 jaar):
Recreant           € 152,25
Competitie       € 183,75  hierbij moet nog rekening gehouden worden met extra
kosten voor het spelen met veren shuttles

Bij aanmelding later in het seizoen wordt de contributie voor het resterende deel van het seizoen berekend.

Contributie wordt geïnd door onze penningmeester. Betaling van de contributie betekent dat u zich akkoord verklaart met het huishoudelijke reglement * van B.C. Castricum. Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij u vóór 1 mei schriftelijk opzegt bij de ledenadministratie.

Klik hier voor het inschrijfformulier en overige informatie over het lidmaatschap

*Klik hier voor de statuten en het huishoudelijk reglement.