Lidmaatschap aan- en afmelden

Aanmelden:
Mocht je besluiten lid te willen worden dan graag het aanmeldingsformulier (inclusief een pasfoto) inleveren bij of opsturen naar de ledenadministratie van B.C. Castricum .
Je kunt hier het aanmeldingsformulier downloaden, hierin staan ook de contributietarieven.

Afmelden:
Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Mocht je om wat voor reden dan ook je lidmaatschap op willen zeggen dan dien je dit, vóór 1 mei van het lopende seizoen, schriftelijk aan de ledenadministratie mede te delen. Graag horen wij wat de reden is van je opzegging.

Adres voor aan- en afmelden:

B.C.C. Ledenadministratie
Geesterduinweg 58
1902 CD Castricum

Email: ledenadministratie@bccastricum.nl